You are here

NI LabVIEW Academy

NI LabVIEW Akadémia

Prostřednictvím programu LabVIEW Academy poskytuje firma National Instruments vzdělávacím institucím mj. sadu materiálů pro výuku pro kreditní i nekreditní formy studia. Po úspěšném zvládnutí náplně předmětu LabVIEW Academy a získání znalostí včetně práce s hardwarem se mohou studenti přihlásit k bezplatnému vykonání zkoušky Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD). Každý zapsaný student dále bezplatně obdrží plnou verzi softwaru LabVIEW Student Edition.

 

Výhody programu NI LabVIEW Academy:

  • Univerzita obdrží sadu pro výuku – balík návodů, příkladů, prezentací a domácích úloh, které lze využít přímo nebo na nich lze postavit vlastní materiály pro výuku.
  • Univerzita je uznána za oficiálního účastníka programu LabVIEW Academy - může použít logo NI LabVIEW Academy a je uvedena na www stránkách NI.
  • Každý student, který úspěšně dokončí kurz LabVIEW, se může přihlásit na bezplatnou zkoušku CLAD přímo na univerzitě.
  • Každý zapsaný student obdrží plnou verzi softwaru LabVIEW Student Edition.

 

Požadavky na zapsání do programu NI LabVIEW Academy:

  • Minimálně 30 hodin výuky s osnovami podle všech požadavků na zvládnutí zkoušky CLAD.
  • Vyučující musí úspěšně vykonat zkoušku CLAD.
  • Použití zařízení NI pro sběr dat během výuky – minimálně 1 ks zařízení na 1 až 2 studenty.
  • Plošná licence softwaru s aktivním předplatným SSP.
  • Materiály pro výuku: buď přeložené a schválené NI nebo originální manuály LabVIEW Core v anglickém jazyce.
  • Učebna s osobními počítači a připojením k internetu.

 

Aktuální seznam účastníku NI LabVIEW Academy v České Republice:

 

 Seznam účastníků programu NI LabVIEW Academy ve světě.

 

Kontakt

Pokud máte zájem o členství v programu NI LabVIEW Academy, kontaktujte, prosím, přímo pana Macieje Antonika.