You are here

Výukové aplikace

Společnost National Instruments nabízí řešení zahrnující hardware, software a výukové materiály, které připravují dnešní studenty techniky na svou budoucí roli inovátorů. Od úvodních kurzů až po návrh pokročilých systémů, můžete snadno integrovat nástroje NI do stávajících osnov či rozšířit své výukové laboratoře o praktickou výuku a spojení s nástroji používanými v technické praxi.

Oblasti aplikací pro výuku

Úvod do techniky

 1. Senzory a akční členy - LED diody, termistor, světelný senzor, motor, relé, reproduktor, piezoelektrika
 2. Interaktivní systémy - Teplotní komora, monitoring prostředí, řízení dopravních semaforů
 3. Základy robotiky - Sledování čáry, třídění barevných objektů, autonomní vozidlo

Řízení a mechatronika

 1. Teorie řízení a návrh - Sestavování modelů, analýza PID, řízení ve stavovém prostoru, estimace
 2. Senzory a akční členy - Digitální, analogové, pneumatické, elektromechanické, hydraulické, optické
 3. Studentský návrh - Reálné vestavné systémy se senzory, akčními členy a řízením
 4. Robotika - Pohony, zpracování obrazu a lokalizace, plánování, navigace

Měření a instrumentace

 1. Základy měření  - Statistická chyba, teorie vzorkování, přesnost měření, analogově-číslicový převodník
 2. Základy senzorů - Termočlánky, měření deformací, senzory síly, přizpůsobení signálu
 3. Virtuální instrumentace - Záznam dat, návrh grafického uživatelského rozhraní, zpracování signálů, grafy

VF a telekomunikace

 1. Modulace - AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, QAM
 2. Měření - Bitová chybovost, error vector magnitude, konstelační diagramy, eye diagram
 3. Základy VF - Směšování, konverze nahoru/dolů, harmonické, degradace
 4. Pokročilá témata - OFDM, MIMO, synchronizace, ekvalizace, kanálové estimace

Obvody a elektronika

 1. Analogové obvody - Rezistory, kapacitory, induktory, napájecí zdroje, přepínače, kontaktní pole
 2. Digitální elektronika - Logická hradla, čítače, stavové automaty, Booleova algebra, VHDL
 3. Mikroelektronika - Diody, operační zesilovače, BJT, MOSFET
 4. Výkonová elektronika - Propustný měnič, spínaný zdroj, usměrňovač, invertor, PWM