You are here

Obvody a elektronika

Řešení společnosti National Instruments pro výuku teorie obvodů a elektroniky umožňuje studentům hladký přechod od teorie přes simulaci po experimenty díky spojení výukového hardwaru založeného na technologii používané v technické praxi a softwaru NI Multisim pro simulaci obvodů s výukovými materiály. Výukové funkce v prostředí Multisim, jako jsou interaktivní součástky, 3D kontaktní pole pro prototypy a integrace s hardwarem, to vše dává studentům možnost aplikovat teorii na reálné příklady.

Zjistěte více o prostředí Multisim pro výuku teorie obvodů a elektroniky

Platforma pro přenosnou instrumentaci

NI myDAQ a doplněk myProto

Toto kompaktní a přenosné řešení zprostředkovává studentům individualizovanou výuku obvodů, ať už v laboratoři nebo mimo ni.

Zjistěte více o NI myDAQ

Kupte si doplněk myProto

Platforma pro výukovou laboratoř

NI ELVIS a doplňkové desky

Tato modulární platforma poskytuje pedagogům kompletní řešení pro praktickou výuku analogové, digitální a výkonové elektroniky.

Zjistěte více o NI ELVIS

Podívejte se na NI ELVIS pro výuku digitální elektroniky

Platforma používaná v
praxi

NI PXI

Tato platforma poskytuje výzkumníkům modulární architekturu pro výkonná měření v široké škále elektronických aplikací.

Zjistěte více o modulární instrumentaci

Vlastnosti NI myDAQ NI ELVIS NI PXI
Výukové materiály připravené k použití -
Připojení k řídicímu PC USB USB MXI či vestavný kontrolér
Napájení USB Powered Externí Integrované napájení
Rozšíření od partnerů -
Interaktivní simulace a analýza obvodů v NI Multisim
Porovnání výsledků simulace a měření -
Integrované kontaktní pole pro laboratorní experimenty - -
Ochrana pojistkou proti poškození studenty - -
Instrumentace pro výzkum - -
Softwarové přístroje NI ELVISmx 8 12 -
Počet vstupů a výstupů a rozšiřitelnost + ++ +++
Digitální logický analyzátor - + +++
Výuka konceptů
Instrumentace a měření + ++ +++
Teorie a analýza analogových obvodů
Frekvenční odezva
Mikroelektronika -
Digitální logika a analýza + ++ +++

Doporučované výukové materiály

Cvičení pro učebnici Circuits

Tento doplněk pro učebnici Circuits autorů Ulaby a Maharbiz obsahuje 40 dodatečných zadání domácích úkolů, které se zaměřují na srovnání teorie, simulace, naměřených hodnot a analýzy. Po analytickém vyřešení daného problému pokračuje student v jeho řešení s pomocí prostředí Multisim a nakonec s použitím NI nyDAQ či NI ELVIS.

Stáhněte si cvičebnici k učebnici Circuits pro NI ELVIS | Stáhněte si cvičebnici k učebnici Circuits pro NI myDAQ