You are here

Úvod do techniky

Nejdůležitějším obdobím, kdy je studentům potřeba ukázat význam technického vzdělání, je první ročník technických oborů. Řešení společnosti National Instruments pro úvod do technických oborů kombinuje software NI LabVIEW pro návrh systémů s různými výukovými hardwarovými platformami. Studenti a pedagogové tak získávají praktické zkušenosti v různých aplikačních oblastech. Pro všechna řešení jsou k dispozici výukové materiály.

Senzory a akční členy

NI myDAQ a doplňkové desky

Provádějte studenty poutavými experimenty a projekty, ve kterých mohou interagovat s a měřit signály z reálného světa.

Zjistěte více o NI myDAQ

Prohlédněte si doplňky

Interaktivní systémy

NI myRIO a Starter Kit

S návrhem reálných systémů není potřeba čekat až do posledního ročníku. Umožněte studentům okamžitý start s touto vestavnou platformou pro návrh.

Zjistěte více o NI myRIO

Kupte NI myRIO Starter Kit

Základy robotiky

NI LabVIEW NXT Module

Připravte studenty na pokročilejší projekty tak, že přidáte programování v LabVIEW k projektům a experimentům se stavebnicí LEGO® NXT v prvním ročníku.

Stáhněte si LabVIEW NXT Module

Heureka! Řešení problémů s LEGO a LabVIEW

Vlastnosti NI myDAQ NI myRIO NI LabVIEW NXT Module
Navrženo pro studenty
Navrženo pro mezioborovou výuku
Výukové materiály připravené k použití
Programovatelné v LabVIEW
Rozšíření od partnerů -
Měřicí přístroje v jednom systému - -
Zařízení na desce - Akcelerometr, LED, tlačítka Tlačítka, reproduktor
Přenosné řešení pro výuku
Typy vstupů a výstupů 2 Analogové vstupy
2 Analogové výstupy
Audio vstup/výstup
8 Digitálních vstupů a výstupů
1 Čítač

10 Analogových vstupů

6 Analogových výstupů

Audio vstup/výstup

20 Digitálních vstupů a výstupů

1 Čítač

6 PWM, 2 UART

2 SPI, 2 I2C

2 Kvadraturní enkodéry

3 NXT In

3 NXT Out

Připojení k řídicímu PC USB USB, WiFi USB, Bluetooth
Napájení USB Powered Externí Externí
Platforma používaná v praxi NI DAQ NI RIO N/A

Doporučené výukové materiály

Akční balíčky NI

Vyzkoušejte si technické a návrhové koncepty v kontextu reálného světa prostřednictvím akčních balíčků NI. Lekce se zaměřují na témata, jako je přenos tepla, výkonu a energie, struktury a zemětřesení, fyziologie při cvičení, monitoring životního prostředí a další.

Zjistěte více o akčních balíčcích NI