You are here

Automatizovaný test

Společnost National Instruments již více než 30 let pomáhá společnostem po celém světě vytvářet cenově výhodné automatizované testovací systémy. Jako vedoucí firma v oboru měření a instrumentace přináší nyní National Instruments inovace v navrhování testovacích systémů s virtuální instrumentací. Snižte své náklady investicí do platformy, která kombinuje otevřené počítačové technologie a modulární instrumentaci s nejlepším v praxi ověřeným softwarem pro testovací systémy.

 

 

Jak společnosti snižují náklady na testování

Jak společnosti snižují náklady na testování

Podívejte se, jak společnost National Instruments pomáhá zákazníkům prakticky v každém průmyslovém odvětví zlepšit kvalitu jejich automatizovaných testovacích metod. Ve více než 700 případových studiích, které napsali mnozí z 25 000 zákazníků společnosti NI jsou zahrnuty aplikace od zvýšení testovací kapacity ve výrobě společnosti Microsoft až po testování zdravotnických zařízení. Tyto informace Vám mohou pomoci vytvořit řešení pro Vaše vlastní aplikace.
 
Jak vytvořit cenově dostupné testovací systémy

Jak vytvořit cenově dostupné testovací systémy

Vytvořte modulární, softwarově definované testovací systémy se zvýšenou kapacitou a flexibilitou při nižších celkových nákladech a informujte se o nejlepších způsobech vytváření efektivních testovacích systémů. Od odborníků načerpejte informace o nejnovějších trendech a doporučeních v průmyslu pro vytváření systémů příští generace a řešení technických problémů, kterým čelí zkušební technici.

 

Začínáme s referenčním testovacím systémem

Začínáme s referenčním testovacím systémem

Získejte podrobné informace o komponentech testovacího systému prostřednictvím návrhů referenčního testovacího systému. Prohlédněte si také systém testování polovodičových součástek a testovací systém na bázi počítačového vidění a zjistěte, jak jsou jednotlivé komponenty virtuální instrumentační platformy zapojeny do návrhu. Tyto referenční architektury společnosti NI představují návrhy na úrovni systému pro zahájení vytváření aplikací.