You are here

NI Automotive Forum 2017 - Program

 

 

NI Automotive Forum 2017

 

Chytrá auta: technologie pro testování a validaci systémů autonomního řízení a konektivity

 

20.04.2017

9:00 - 16:00 

 Přidat do kalendáře


Orea Hotel Pyramida
Bělohorská 24
Praha 6 169 01

 Jak se k nám dostanete?

Agenda (PDF)

08:30 - 9:00

Registrace

9:00 – 9:30

Jak snadněji udržet krok s rozvojem automobilového průmyslu
Radim Štefan, National Instruments

9:30 – 10:30

Testování ADAS systémů - sloučení dat z kamer, radarů a senzorů
Rostislav Halaš, National Instruments; Matthias Vogel, Konrad Technologies

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení
11:00 – 11:30

Vývoj Vehicle-to-X (V2X) a řešení pro testování od RF až po ADAS-HIL
(Prezentace bude v anglickém jazyce)

Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik GmbH

11:30 – 12:15

Testování infotainmentu od NFC po GNSS a ještě dál
Martin Štefík, National Instruments; Pavel Žďárek, ANV s.r.o.

12:15 – 12:35

Strojové vidění jako nedílná součást výrobních zařízení a linek
Michal Harhaj, ATEsystem s.r.o.

12:35 – 13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 14:15

Implementace HIL testovacího systému s využitím VeriStandu a SLSC
(Prezentace bude v anglickém jazyce)

Jörgen Etter, National Instruments; Torben Postel, SET GmbH

14:15 – 14:35

Zkušební stav pro testování životnosti brzdových válečků
Jiří Jelínek, Michal Szymeczek, AV R&D, s.r.o.

14:35 – 15:15

Výzvy spojené s testováním hybridních a elektrických vozidel
Ondřej Kuba, National Instruments; Tomáš Wittassek, Elcom, a.s.

15:15 – 15:45

Jak se lépe rozhodovat na základě získaných dat
Peter Brieška, National Instruments

15:45 – 16:00

Diskuze

 

Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

Více informací:

Jak snadněji udržet krok s rozvojem automobilového průmyslu
Radim Štefan, National Instruments


Množství technologií používaných v dopravních prostředcích rychle narůstá. Proto je pro testovací systémy udržet krok s prudkým rozvojem a adaptovat se na nové požadavky a normy. V rámci této prezentace se seznámíme s tím, jak může otevřená platforma pomoci se stavbou systémů, které se dají jednoduše upravit, či rozšířit a pokrýt tak nové požadavky testování.

 

Testování ADAS systémů - sloučení dat z kamer, radarů a senzorů
Rostislav Halaš, National Instruments; Matthias Vogel, Konrad Technologies


Systémy ADAS využívají celou řadu sensorů od LIDARů, přes radary, až po kamery. Využití těchto senzorů se dostává i do kritických aplikací, kde je detailní testování nutností. V rámci této prezentace se podíváme na řešení HIL testovacího systému pro testování dat sloučených z těchto senzorů a simulaci reálných podmínek provozu. Takové simulace pak umožňují rozsáhlé testování podle normy ISO 26262. Podrobně se zaměříme zejména na řešení testování automobilových radarů.

 

Vývoj Vehicle-to-X (V2X) a řešení pro testování od RF až po ADAS-HIL
(Prezentace bude v anglickém jazyce)

Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik GmbH


Autonomní vozidla se dostávají z fáze konceptu blíže k realitě. Tato vozidla potřebují nějaký způsob komunikace obecně označovaný jako V2X (vehicle to everything). Firma SEA, Alliance partner National Instruments, představí svoje řešení pro testování V2X komunikace založené na platformě NI. Toto řešení umožňuje validaci a verifikaci a rozšíření typických testovacích scénářů o vkládání chyb, přehrávání reálných situací. Flexibilní platforma umožňuje upravovat testování současně s rozvojem komunikačních protokolů.

 

Testování infotainmentu od NFC po GNSS a ještě dál
Martin Štefík, National Instruments; Márk Jonáš, ANV s.r.o.


Elektronické systémy obsahují až 90% inovací v automobilovém průmyslu. Navíc tvoří značnou část nákladů na výrobu vozidla. Dnešní moderní auta stírají rozdíly mezi spotřební elektronikou a vybavením vozidla. Testování elektroniky se tak stalo nedílnou součástí výrobního procesu. V této prezentaci představíme řešení pro funkční testování elektroniky od kamerových systémů, infotainmentu, až po DAB a LTE. Konkrétní řešení z praxe představí zástupci ANV, Alliance partnera National Instruments.

 

Strojové vidění jako nedílná součást výrobních zařízení a linek
Michal Harhaj, ATEsystem s.r.o.


Kamerové systémy v dnešních výrobních zařízeních a linkách slouží nejen jako kontrolní prvek nahrazující únavnou a mnohdy neproveditelnou vizuální inspekci realizovanou operátory, ale nahrazují stále častěji velmi inteligentní snímač umístěný v regulační smyčce. Společnost ATEsystem realizuje řadu systémů, v nichž je role kamerového sestavy zaměřena právě do oblasti systémů strojového vidění s vyšší inteligencí.

 

Implementace HIL testovacího systému s využitím VeriStandu a SLSC
(Prezentace bude v anglickém jazyce)

Jörgen Etter, National Instruments; Torben Postel, SET GmbH


Veristand je nástroj pro konfiguraci a řízení real-time testů, jako například testování kódu řídicích jednotek, či testy elektromechanických komponent. V této prezentaci se dozvíte, jak použít Veristand s různými typy simulačních modelů a různými vstupy a výstupy v uzavřené řídicí smyčce. Firma SET, alianční partner National Instruments, představí svoje řešení na bázi platformy NI SLSC pro testování řídicích jednotek sensorů pokročilé podpory řízení (ADAS).

 

Zkušební stav pro testování životnosti brzdových válečků
Ing. Michal Szymeczek, AV R&D, s.r.o.


Návrh, konstrukce, výroba, montáž a oživení zkušebního stavu pro testování životnosti brzdových válečků v režimu 24/7. Řídicí systém na platformě cRIO splnil všechny požadavky na zkušební stav: autonomní funkce, univerzálnost, široký rozsah teplot okolí během zkoušky. Funkčnost zkušebního stavu a splnění všech požadavků byla ověřena realizací víc než desítky zkoušek životnosti.

 

Výzvy spojené s testováním hybridních a elektrických vozidel
Ondřej Kuba, National Instruments; Tomáš Wittassek, Elcom, a.s.


V této prezentaci se zaměříme na HIL validaci softwaru řídicích jednotek hybridních vozidel a elektromobilů. Na praktických řešeních si ukážeme, jak je možné řešit komplexní testování těchto vozidel.

 

Jak se lépe rozhodovat na základě získaných dat
Peter Brieška, National Instruments


V průměru je pouze 5% naměřených dat správně analyzováno a interpretováno. Nalezení relevantních dat a jejich správná interpretace je klíčem ke kvalitnímu testování. V této prezentaci se zaměříme na automatizované hledání ve velmi rozsáhlých souborech dat, analýzu, vizualizaci. V neposlední řadě ukážeme jak zautomatizovat analýzu dat a tvorbu protokolů z měření.