You are here

Výhľad nových technológií pre zber dát 2013

DAQ Outlook

Publikácia výhľadu na nové technológie pre zber dát informuje o posledných a budúcich vyvinutých novinkách, ktoré pomáhajú technikom a vedcom pri meraní, analýze a prezentovaní dát. Inovatívny prístup k vývoju hardvéru a softvéru a spolupráca s viac ako 35 000 spoločnosťami po celom svete, ktoré využívajú produkty spoločnosti National Instruments vedie trh pre meranie a zber dát po dobu viac ako 30 rokov. Spoločnosť National Instruments taktiež veľmi úzko spolupracuje s lídrami pre vývoj špičkových technológií, takže produkty pre meranie dát sú skutočne pripravené čeliť najväčším výzvam v meracej technike. Tento ekosystém medzi zákazníkmi a partnermi pomohol NI vytvoriť publikáciu výhľadu na najnovšie budúce technológie, kde sú popísané posledné trendy a technológie, s ktorým čelia technici a vedci pri realizácii systémov pre meranie a zber dát.

 

Stiahnite si publikáciu

 

Hlavné témy

  Big Analog Data™ a zber dát

  Už sa nehľadí na to, kto vie namerať veľké objemy dát, ale veľký dôraz sa kladie na rýchle a efektívne reprezentovanie nameraných dátových setov.

  Moorov zákon uplatnený pre záznam dát

  Každodenne sa stretávame s novinkami z digitálnej techniky a dopyt po systémoch pre meranie a záznam fyzikálnych a elektrických veličín neustále narastá.

  Stále viac zbernicových riešení v praxi

  Nové riešenia s využitím zberníc posúvajú vývoj systémov pre zber dát dopredu, a naďalej efektívne riešia výzvy budúcich meracích aplikácií.

  Vplyv mobilných technológií na zber dát

  Mobilný prístup k aplikáciám merania už dnes nie je len doplnok, mobilný prístup k integrovaným riešeniam je samozrejmosťou.
   
  Ochrana soukromí | Podmínky používání | Právní informace | ©2013 National Instruments Corporation. Všechna práva vyhrazena.