You are here

Green Engineering - měřme a vylepšujme

Inženýři a vědci na celém světě používají grafickou vývojovou platformu pro pozitivní dopad na náš globální ekosystém. "Green Engineering" aplikace řeší řadu dnešních ožehavých problémů prostřednictvím produktů společnosti NI, od vývoje energeticky účinnějších systémů až po vylepšené monitorování životního prostředí a čistoty ovzduší.

 

 

Co je to Green Engineering?

Co je to Green Engineering?

Prostudujte si informace o historii Green Engineeringu a vyzkoušejte si přístup k rozsáhlé knihovně technických zdrojů, která nabízí ukázky vývojových technik, příklady programování a případové studie.
Další informace >>
 
Kdo dělá Green Engineering?

Kdo dělá Green Engineering?

Podívejte se na příklady z reálného světa, kde zákazníci využívají produkty společnosti NI v téměř každém průmyslovém odvětví tak, aby jejich systémy byly šetrnější k životnímu prostředí.
Zobrazit nyní >>

 

Green Engineering aplikace
Seznamte se s novými technologiemi a nástroji, které jsou v boji za ochranu životního prostředí stále efektivnější a nalézají uplatnění v pěti hlavních kategoriích Green Engineeringu.
Prozkoumat aplikace >>