You are here

Modulární přístroje

Modulární přístroje NI jsou stavebními kameny pro ekonomické a univerzální systémy pro automatické testování. S modulárními přístroji si mohou technici vybrat ze široké škály modulů pro generování signálů, VF, napájení a přepínání a potom tyto přístroje nakonfigurovat s pomocí softwaru tak, aby plnily požadavky jejich specifických měřicích úloh.

Jelikož jsou tyto přístroje modulární a softwarově definované, lze je rychle vyměňovat a měnit jejich úlohy tak, aby plnily neustále se vyvíjející potřeby z hlediska testování. Modulární přístroje NI také umožňují velice rychlé vykonávání testů díky tomu, že využívají výkon standardních PC a pokročilé technologie pro časování a synchronizaci. Je možné vybírat ze široké škály platforem, jako jsou PXI, PXI Express, PCI, PCI Express a USB.

Více informací o modulárních přístrojích

 

Digitizéry, Osciloskopy

Digitizéry/Osciloskopy

Vysokorychlostní, FPGA programovatelné digitizéry/osciloskopy s vysokým rozlišením, vysokou hustotou kanálů, se vzorkovacími rychlostmi až 12,5 GS/s, šířkou pásma až 5 GHz, rozlišením od 8 bitů do 24 bitů, a v provedení pro PCI, PXI, PXI Express a USB.

Signálové generátory

Signálové generátory

Funkční generátory a generátory libovolných průběhů s rozlišením 12 a 16 bitů a s vzorkovací rychlostí až 400 MS/s na PCI a PXI.


Digitální vstupy/výstupy a logické analyzátory

Vysokorychlostní digitální vstupy/výstupy a logické analyzátory

Generátory/analyzátory digitálních průběhů s maximální frekvencí až 200 MHz, datovou rychlostí až 400 MB/s a s flexibilními jednoduchými či diferenciálními napěťovými úrovněmi na PCI, PCI Express, PXI Express a PXI.

VF

VF a vysokofrekvenční zařízení*

Vektorový sběr, generování a analýza signálů až do 26,5 GHz se šířkou pásma v reálném čase až 100 MHz.

Digitální multimetry

Digitální multimetry (DMM a LCR)

Digitální multimetry 5½, 6½, a 7½ číslic s rozlišením 10 až 26 bitů a vzorkovací rychlostí až 1,8 MS/s na PCI, PCI Express, PXI a USB.


Programovatelné napájecí zdroje

Programovatelné napájecí zdroje a přesné měřicí zdroje (SMU)

Programovatelné stejnosměrné napájecí zdroje s 16 bit nastavením a snímáním, a SMU s čtyřkvadrantovými výstupy, nabízejícími měřicí rozlišení až 1 nA.

 

Snímání, generování a analýza dynamických signálů

Snímání, generování a analýza dynamických signálů

Přesnost 24 bitů pro snímání a generování zvukových signálů a vibrací.

Přepínání

Přepínání

Vysoce kvalitní řešení pro přepínání, zahrnující obecná jednoúčelová relé, multiplexery a matice na PXI a SCXI.

 

Snímání, generování a analýza videa

Snímání, generování a analýza videa

NI Video Measurement Suite (NI VMS) je sada pro testování se širokým použitím, určená pro generování a analýzu různých video standardů.

 

Související NI software

NI LabVIEW*

LabVIEW SignalExpress

LabVIEW Real-Time

NI VeriStand

NI TestStand test management

LabWindows/CVI for ANSI C

Measurement Studio for C#

 

Chcete-li se dozvědět více o modulárních přístrojích, navštivte hlavní stránku na: ni.com/modularinstruments

* v českém jazyce