You are here

Sledujte náš seminář online: Série online seminářů na téma Vysokofrekvenční měření

 
Sledujte záznamy on-line seminářů o VF měřeních, kde se dozvíte více o základech tvorby a optimalizace vysokofrekvenčních měření.

  • Vylaďte svou techniku VF měření a ověřené postupy
  • Živá konzultace k VF měření a odpovědi na Vaše otázky
  • Zvyšte svou produktivitu s pomocí nejnovějších nástrojů v oboru VF

 

Sledujte náš seminář online: Maximalizace propustnosti VF testů s použitím zpracování signálů v reálném čase v obvodu FPGA (v angličtině)

Zjistěte, jak se používá technologie PXI express ve VF instrumentaci pro širokopásmový přenos dat do hostitelského PC či do obvodu FPGA pro zpracování. Tento seminář se také věnuje omezování softwarových závislostí při zpracování, díky přenosu dat do a z jednoho či více obvodů FPGA, umístěných přímo v PXI šasi pro zpracování signálů a spektrální analýzu v reálném čase. 

 

Sledujte náš seminář online: Pokročilé VF testování s vektorovým signálovým transceiverem (VST)  (v češtině)

Vektorové signálové transceivery (VST) od NI v sobě spojují vektorový signálový analyzátor a vektorový signálový generátor s uživatelsky programovatelným obvodem FPGA pro zpracování signálů a řízení v reálném čase. Tyto přístroje s architekturou NI LabVIEW RIO nabízejí flexibilitu z hlediska programování a špičkový VF hardware, který splní požadavky i těch nejnáročnějších VF aplikací. V rámci tohoto semináře budeme rozebírat, které aplikace vyžadují VST a ukážeme si i několik praktických aplikací. 

 

Sledujte náš seminář online: Pokročilé MIMO testování pro VF komunikační protokoly (v češtině)

Tento seminář se věnuje výhodám plynoucím z použití více antén v komunikačním kanálu, přičemž jako reálný příklad použijeme protokol 802.11n. Budou zmíněny koncepty jako je OFDM, channel fading a vícecestné šíření v kontextu standardu 802.11n WLAN. Také budeme mluvit o celkovém přehledu fázově koherentních měřicích systémů a jejich vztahu k MIMO aplikacím jako je 802.11n. Provedeme celkovou demonstraci systému typu 2x2 Tx / Rx s fázově koherentními signálovými generátory a analyzátory, včetně demonstrace skutečných vícekanálových měření na 802.11n.

 

Sledujte náš seminář online: Vylepšení automatické analýzy sítě (v angličtině)

Přesná měření S-parametrů představují náročný úkol, dokonce i s použitím moderního testovacího vybavení. Vektorový síťový analyzátor (VNA) se stal volbou pro mnoho typů VF měření, především díky své výjimečné přesnosti a flexibilitě. Tento seminář se věnuje důležitým otázkám ohledně kalibrace, rychlosti měření a programování, když svůj automatický testovací systém rozšiřujete o analýzu sítě. Budeme se věnovat také pokročilejším tématům, jako jsou měření pulzních S-parametrů, analýza v časové oblasti a efektivní metody pro rozklad.

 

Sledujte náš seminář online: Test přijímače GPS: Hybridní přístup ke komplexnímu testování (v angličtině)

Tento seminář představí běžné testy přijímače GPS, jako jsou testy citlivosti, TTFF, přesnosti lokalizace a sledování pozice. Seminář ukáže inovativní způsob práce s GPS signálem v laboratoři - použitím hybridního přístupu, při kterém se kombinuje uměle vytvořený signál se signály, které byly zaznamenány ve skutečném prostředí. Kromě základů měření se budeme věnovat také hardwarové i softwarové demonstraci těchto testů GPS přijímačů s použitím simulovaných i reálných signálů v laboratoři.

    Share