You are here

Produkty

Produkty

Společnost National Instruments již 35 let mění způsob, jakým technici a vědci v průmyslu, ve vládě a v rámci akademické obce přistupují k měření a automatizaci. Využitím počítačů a komerčních technologií zvyšuje virtuální instrumentace produktivitu a snižuje náklady na testování, řízení a návrh aplikací pomocí snadno integrovatelného softwaru, jako je NI LabVIEW, modulárního měřicího a řídicího hardwaru pro PXI, PCI, PCI Express, USB a síť Ethernet.

S virtuální instrumentací používají technici grafický programovací software pro vytváření uživatelsky definovaných řešení, která splňují jejich konkrétní požadavky často rozdílné od uzavřených, pevných funkcí tradičních přístrojů. Navíc virtuální instrumentace využívá stále se zvyšující výkon osobních počítačů. Při testování, měření a řízení technici například využívají virtuální instrumentaci ke zmenšení automatizovaného testovacího vybavení (Automated Test Equipment, ATE), přičemž se až desetkrát zvyšuje produktivita, a to za zlomek nákladů na tradiční přístrojová řešení.

Online nákup softwaru

Aktualizujte na poslední verzi softwaru.

 

 Poradce pro aktualizace

Online nákup hardwaru

Zkonfigurujte si systém podle individuálních potřeb.

 

 Produktoví poradci

Máte otázky?

Zavolejte nám nebo napište email.  

 

 Kontakt

 

Produkty

 

Více o softwaru

Více o softwaru

LabVIEW*

Grafické programování

LabWindows/CVI 

Vývojové prostředí ANSI C

Measurement Studio 

Doplňkové nástroje pro testování a měření

LabVIEW SignalExpress

Interaktivní software

Multisim 

Návrh a simulace obvodů.

NI TestStand 

Software pro správu testů

NI Switch Executive 

Nastavení a správa přepínačů

VeriStand 

Konfigurovatelné softwarové prostředí pro provádění testů v reálném čase. Vhodné pro HIL aplikace.

DIAdem 

Software pro analýzu a prezentaci naměřených dat

MATRIXx 

Grafický software pro návrh řídicích aplikací

Vision Builder

Snadno použitelný samostatný software pro strojové vidění.

Další software

 

Služby National Instruments

Přehled softwarových a hardwarových služeb

* v českém jazyce