You are here

Európska LabVIEW Roadshow v marci na Slovensku

Európska LabVIEW Roadshow, Slovakia

NI LabVIEW je nástrojom pre návrh systémov, ktorý umožňuje vedcom a technikom vyvíjať aplikácie s vysokoúrovňovým grafickým prístupom. Koncept grafického programovania, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre jednoduché ovládanie prístrojov pomocou GPIB, sa v priebehu 28 rokov svojho vývoja stal srdcom tisícov systémov pre meranie, testovanie a riadenie.

Dnes je možné pomocou LabVIEW programovať aplikácie využívajúce systémy reálneho času, programovať obvody hradlových polí (FPGA) pre rýchle spracovanie signálov a riadenie. Výslednú aplikáciu je možné nasadiť na celú radu cieľových platforiem – od integrovaných kontrolérov až po meracie prístroje disponujúce stovkami kanálov. Zúčastnite sa nášho bezplatného seminára v marci a zoznámte sa s LabVIEW a systémami zberu dát prostredníctvom nižšie uvedených praktických cvičení.

 

 

Miesta, dátumy, registrácia

 

Bratislava*
Hotel Bratislava
Seberíniho 9
Bratislava, SK 821 03

11. 3. 2014

9:00-12:00
 13:00-16:00

Registrácia:   9:00-12:00*

Registrácia: 13:00-16:00*

Žilina
BEST WESTERN PLUS Palace
Hotel Polom

P.O.Hviezdoslava 22
Žilina, SK 010 01

12. 3. 2014
9:00-12:00 

Registrácia

Košice
Hotel Dalia
Löfflerova 1
Košice, SK 040 01
13. 3. 2014
9:00-12:00 

Registrácia

 Evropské turné LabVIEW v České republice již v březnu

  Plzeň, Pardubice, Praha, Brno, Ostrava
24. 3. 2014 - 28. 3. 2014

* V Bratislave sa seminár organizovaný dopoludnia bude opakovať popoludní s rovnakým obsahom. Registrujte sa preto len na jeden z nich, a to dopoludnia alebo popoludní.

 

 

Odborníci z National Instruments Vám počas bezplatných úvodných seminárov predstavia nasledujúce koncepty:

 

 • Konfigurácie systému pre zber dát. Predstavený modulárny systém bude schopný merať dáta s využitím rôznych senzorov, ako napríklad:
 • Termočlánky
 • Tenzometry
 • Akcelerometry a mikrofóny
 • A taktiež ukážka použitia vstupov a výstupov I/O pre všeobecné použitie (24V, 0-20mA)
 • Prehľad najčastejšie používaných senzorov vrátane tých, ktoré ponúka spoločnosť NI
 • Štúdium základov virtuálnej inštrumentácie – tok dát na blokovom diagrame, využitie kontroliek a indikátorov pre návrh užívateľského rozhrania
 • Využitie vysokoúrovňových funkcií pre zber dát a číslicové spracovanie signálov (DSP), ako napríklad filtrácia, prahovanie a  výpočet spektrálnej analýzy (FFT).
 • Vytváranie záznamov a prezentácia spracovaných dát bez obmedzenia platformy a zariadenia (mobilné zariadenia s iOS a Androidrom)
 •  

  Agenda: Žilina, Košice

  8:30 Registrácia

  9:00 Úvodná prezentácia a LabVIEW seminár

  12:00 Záver seminára

   

  Agenda: Bratislava*

  • 8:30 Registrácia
  • 9:00 Úvodná prezentácia a LabVIEW seminár
  • 12:00 Záver dopoludňajšieho seminára

    

  • 13:00 Úvodná prezentácia a LabVIEW seminár
  • 16:00: Záver popoludňajšieho seminára

   

  * V Bratislave sa seminár organizovaný dopoludnia bude opakovať popoludní s rovnakým obsahom. Registrujte sa preto len na jeden z nich, a to dopoludnia alebo popoludní.

   

  Pre koho je táto akcia určená?

  Táto akcia je určená technikom, profesorom a postgraduálnym študentom ktorí pracujú na projektoch pre automobilový a elektronický priemysel, mechatroniku, štrukturálny, zdravotnícky a energetický priemysel ako aj v ďalších oblastiach, ktoré vyžadujú nasadenie hardvéru a softvéru so širokým portfóliom funkcií pre spracovanie signálov.

    
   

  Mediální partneři

  atpjournal.sk

   

   

      Share