You are here

Sledujte náš seminář online: Vývoj inteligentních strojů

Vývoj inteligentních strojů – bezplatná 5dílná série on-line seminářů

Připojte se k odborníkům z NI v pětidílné sérii webcastů. Budou demonstrovat technologie, postupy a tipy pro optimalizaci monitoringu, energetické efektivity a návrhu inteligentních strojů.

Sledujte náš seminář online: Vývoj inteligentních strojů

 

Inteligentní stroje: Vestavné nástroje pro řízení a monitoring proměňují novou generaci výrobního vybavení v realitu  (25 min)

Ve snaze o stavbu stále inteligentnějších strojů a výrobního vybavení rozšiřují OEM výrobci řídicí architekturu svých produktů o vestavné systémy, díky kterým mohou implementovat pokročilé úlohy z oblasti řízení a monitoringu. Tento webcast popisuje výzvy, kterým dnes výrobci strojů čelí, a ukazuje prověřené metody a řešení, které pomáhají inovativním výrobcům získat náskok před konkurencí. Uvidíte, jaký dopad má na proces návrhu a celkový úspěch produktu grafický přístup k návrhu a přizpůsobitelný hardware. Můžete se také dozvědět, jak vestavné systémy pro řízení a monitoring pomáhají výrobcům porozumět rozličným strojům bez nadměrného úsilí.

Dosáhněte přesnosti a flexibility díky integraci strojového vidění a řízení pohonů (28 min)

Strojové vidění a pokročilé řízení pohonů jsou klíčové komponenty automatizace strojů. Tyto dvě komponenty můžete použít pro stavbu moderních efektivních strojů s vyšší propustností. Špičkové systémy pro řízení pohonů umožňují navrhovat mechatronické systémy s vysokou mírou integrace. Strojové vidění umožňuje neinvazivní inspekci a měření. Díky integraci komponent pro řízení pohonů a strojového vidění v automatizovaných systémech jsou vedoucí výrobci strojů schopni dále diferenciovat svou nabídku a stavět inteligentnější stroje. Zjistěte, jak můžete tyto technologie použít pro dosažení výhod, jako je vyšší přesnost, rychlejší práce s materiálem a snadná adaptace na nové produkty a procesy. Tento webcast se věnuje přehledu metod pro integraci řízení pohonů a strojového vidění, výzvám s tím spojeným a dalším klíčovým výhodám.

Inteligentnější stroje s 3D viděním – Nástroje a techniky pro 3D vidění v NI LabVIEW (18 min)

Technici a vědci používají strojové vidění ve 3D k řešení náročných aplikací při výrobě potravin, pro lékařské zobrazování, pro autonomní roboty a různá výrobní odvětví. V této části se od odborníků z NI a z praxe dozvíte více o stereo vidění, laserové triangulaci a o speciálních knihovnách pro implementaci 3D vidění v softwaru NI LabVIEW. Díky příkladům z praxe odhalíte, jak můžete tyto různé 3D technologie použít pro řízení robotů, procesů a v metrologii.Zjistěte více o různých postupech pro 3D vidění a o vhodných aplikačních oblastech se zaměřením na stereo vidění, a prozkoumejte nástroje pro sběr obrazu a jeho zpracování v prostředí NI LabVIEW.

NI SoftMotion: Výhody plně rekonfigurovatelného systému pro řízení pohonů  (16 min)

Stroje s vysokým výkonem často vyžadují speciální řídicí algoritmy a pokročilou synchronizaci se senzory a systémy pro strojové vidění. Tyto požadavky mohou být obtížně dosažitelné či takřka nemožné s pohony a jejich kontroléry s pevnou funkcionalitou. Použití zcela vlastního návrhu pak není vždy tím nejvhodnějším řešením. NI SoftMotion představuje alternativní přístup. Má otevřenou a modulární architekturu pro řízení pohonů, založenou na konfigurovatelném běžně prodávaném hardwaru. Tento webcast ukazuje, jak můžete NI SoftMotion použít pro implementaci specializovaných systémů s vysokým výkonem a to efektivněji, než při použití tradičních přístupů.

Role robotiky v inteligentních strojích (Webcast bude v angličtině) (16 min)

Možnost snadno přizpůsobit výrobní systém pro výrobu nového produktu či zákaznicky upravené podoby produktu je důležitým požadavkem pro moderní výrobní stroje. Producenti výrobního vybavení často používají roboty v podobě flexibilních manipulátorů. V tomto webcastu se dozvíte více o výhodách používání robotů v inteligentních strojích. Zjistíte, které nástroje Vám pomohou s integrací robotnického systému do Vaší řídicí architektury, a také jak používat grafický návrh systémů pro vývoj komplexních robotických aplikací. Dozvíte se, jak můžete použít software pro grafický návrh systémů NI LabVIEW a knihovnu ImagingLab Robotics Library pro vývoj pokročilých robotických aplikací, které v sobě integrují strojové vidění, měření, řízení pohybu a rozhraní HMI, což vám umožní dosáhnout u Vašich strojů nové úrovně výkonu a flexibility.

 

Po skončení série on-line seminářů o vývoji inteligentních strojů jsme z účastníků, kteří se zúčastnili alespoň 3 seminářů, náhodně vybrali šťastného výherce on-line školení LabVIEW. Podívejte se, jak proběhlo losování vítěze s pomocí jednoduché LabVIEW aplikace.

Výhercem se stal: Jaroslav Krbec

Gratulujeme!

 

    Share