You are here

Zhrnutie: Praktické semináre o najnovších technológiach pre experimentálny výskum a výuku.

Gyakorlati szeminárium: A kutatás és az oktatás terén alkalmazott legújabb technológiák

V marci 2013 organizujeme praktický seminar určený pre každého, kto sa zúčastňuje na tvorbe aplikácií pre výskum a výuku. Účastníci dostanú príležitosť získať praktické skúsenosti na niektorých z najpopulárnejších platforiem používaným v rozdielnych oblastiach výskumu. 

 Program

 Registrácia 

 


Úvodná prednáška:  Zrýchlenie vedeckého objavovania s grafickým dizajnom systémov 

Počas prezentácie bude predstavený prístup pomocou grafického dizajnu systémov. Naučíte sa:

 • ako graficky pristupoveť k definovaniu fukncionality system; 
 • ako dosiahnúť vyššiu mieru abstrakcie vo všetkých interakciách s hardvérom
 • ako môže otvorenosť vývojového softvéru drasticky zredukovať prácu potrebnú pre navrhnutie aj tých najzložitejších vedeckých experimentov.

Predstavíme Vám aj rôzne softvérové a hardvérové platformy v kontexte ich typického použitia.

 Program

 

Praktický seminár: NI Multisim (nástupca Electronics Workbench) – Prostredie pre návrh a analýzu elektronických obvodov založený na SPICE

Počas tohto seminára dostanete príležitosť zoznámiť sa s Multisim-om - prostredím pre návrh a analýzu elektronických obvodov. 
S Multisim-om môžte optimalizovať Váš návrh obvodov pomocou účinných SPICE simulácií a intuitívnych analýz. Môžte zredukovať chyby v návrhu, prototypovať rýchlejšie a zvýšiť Vašu produktivitu. Skráťte Váš čas pre iterácie medzi simuláciou a prototypom a optimalizujte Vaše návrhy dosiek tlačených spojov skôr za pomoci prístupu k návrhu v prostredí Multisim.
Dostanete príležitosť pracovať s reálnym hardvérom a vykonávať merania na reálnych obvodoch rovnakých ako tie, ktoré navrhenete v Multisim-e.Hardvér, ktorý budete používať je NI myDAQ. NI myDAQ je výkonné a prenosné zariadenie, ktoré môžu študenti používať pre meranie a analyze svetu okolo nich. Je navrhnuté pre prácu s NI LabVIEW pre výuku bez akýchkoľvek úprav. Vďaka tomuto spojeniu majú teraz pedagógovia jedinečný spôsob, ako integrovať reálne laboratórne experimenty do výuky vedy, technológie a technických predmetov.NI myDAQ a LabVIEW replikujú nasledujúce meracie prístroje: 
 • Digitálny multimeter
 • Osciloskop-Generátor funkcií
 • Bodeho analyzátor-Dynamický analyzátor signálov
 • Generátor užívateľom definovaných signálov
 • Čítač digitálnych signálov-Zapisovač digitálnych signálov

Na konci semináru uvidíte možnosť prepojenia NI LabVIEW a NI Multisim. Vyskúšate si použiť LabVIEW na zmenu napätia na jednosmernom zdroji v sérií s obvodom s operačným zosilovačom v Multisime a následne výstupné napätie zobraziť v LabVIEW pomocou grafu.

   Program

     

  Praktický seminár: Proces návrhu riadenia: od modelovania po rýchly vývoj riadiacich systémov (Rapid Control Prototyping)

  Účastníci sa stretnú s integrovanými hardvérovými a softvérovými riešeniami pre priemyselné riadenie od firmy National Instruments. NI CompactRIO je vysokovýkonné zariadenie pre zber dát a riadenie s modulárnymi vstupmi a výstupmi, rekonfigurovateľným hradlovým poľom (FPGA) a zabudovaným kontrolérom. Počas praktických cvičení si účastníci vyskúšajú NI LabVIEW Control Design and Simulation Module (modul pre simuláciu a návrh riadenia) pre simulovanie, analýzu a realizáciu riadiaceho systému. Tieto cvičenia prebehnú v grafickom prostredí pre návrh systémov LabVIEW, ktoré je schopné operovať nezávisle na použitej platforme. Účastníci tiež dostanú príležitosť naučiť sa znovuvyužiť existujúci kód napísaný v iných programovacích jazykoch v prostredí LabVIEW.

   Program

   

  Praktický seminár: Rýchly vývoj riadiacich systémov (Rapid Control Prototyping) v softvére definovaného rádia (SDR) pomocou NI LabVIEW a NI USRP

  Účastníci dostanú príležitosť naprogramovať NI USRP a experimentovať s reálnymi RF signálmi. Transcievery NI USRP-292x poskytujú praktickú možnosť výuky RF a komunikácií v laboratórnom prostredí ako súčasť dostupného výučbového riešenia. Vývojový systém LabVIEW dáva k dispozícii ideálny spôsob ako komunikovať s Vašim NI USRP SDR a vyvíjať a skúmať komunikačné algoritmy pre spracovanie prijatých signálov a syntetizovanie signálov pre transmisiu.

   Program

   

   

   

      Share