You are here

Workshop: Postavte si vlastný priemyselný riadiaci systém s NI RIO a LabVIEW

Evropské turné LabVIEW

V rámci tohto praktického seminára Vás inžinieri z National Instruments oboznámia s návrhom programovateľného kontroléru (PAC) a jeho využitím v oblasti monitorovania a riadenia procesov. V prvej časti seminára sa zameriame na výhody platformy NI RIO a grafického vývojového prostredia NI LabVIEW pri návrhu riadiacich systémov. Vysvetlíme si architektúru platformy RIO a zameriame sa na vysvetlenie výhod použitia operačného systému reálneho času a programovateľného hradlového poľa pre dosiahnutie veľmi rýchleho merania, spracovania dát a veľmi rýchlych riadiacich slučiek.
V rámci seminára dostanú účastníci k dispozícii vývojový kit, na ktorom si budú môcť naprogramovať vlastný priemyslový systém pre meranie a riadenie. Spolu s inštruktorom účastníci postupne prejdú cvičenia pokrývajúce najčastejšie oblasti použitia platformy NI RIO v priemysle.
Praktická časť sa skladá z:

 

 • Programovania PID regulátora pre udržanie stálej teploty v teplotnej komore.
 • Rýchle monitorovanie vibrácií a riadenie rýchlosti otáčok motoru na programovateľnom hradlovom poli (FPGA).
 • Vytvorenie užívateľského rozhrania (HMI) a SCADA systému obsahujúceho PAC komunikujúce s PLC pomocou protokolu OPC.

 

Účastníci dostanú návod, ktorý ich krok po kroku prevedie tvorbou jednotlivých aplikácií. Pre účasť na seminári nie je nutné mať predchádzajúce skúsenosti s LabVIEW.

Miesta, termíny a registrácia

 

Košice
Hotel Dalia
Löfflerova 1
Košice, SK 040 01

17. 9. 2014
9:00-12:00
Registrácia

Bratislava
Hotel Bratislava
Seberíniho 9
Bratislava, SK 821 03

18. 9. 2014
9:00-12:00 

Registrácia

Čo získate účasťou na tomto seminári

 

  • Oboznámite sa so situáciami, kedy môžete využiť výhody platformy NI RIO v porovnaní s bežnými PAC a PLC.
  • Budete vidieť ako NI RIO funguje a aké parametre sú dosiahnuteľné.
  • Vyskúšate naprogramovať kontrolér s operačným systémom reálneho času a programovateľné hradlové pole FPGA.
  • Uvidíte, ako naprogramovať vlastný systém pre meranie a riadenie.
  • Uvidíte niekoľko prípadových štúdií ukazujúcich použitie NI RIO a LabVIEW v reálnych priemyselných systémoch.
  • Dostanete možnosť prekonzultovať svoje projekty s inžiniermi z NI.

    

   Program

    • 8:45-9:00 Prestávka na občerstvenie
    • 9:00-9:40 Úvod do platformy pre riadenie NI RIO
    • 9:40-9:50 Prestávka
    • 9:50-12:00 Praktická časť seminára
    • 12:00 Koniec seminára

       

          Share