You are here

Úvod do techniky: Vyučujte teorii prostřednictvím praktické výuky

Świat inżynierii

Studenti technických oborů se v průběhu svého vzdělávání musejí naučit mnoho teoretických konceptů. S pomůckami zaměřenými na praxi můžete zajistit, že výuka bude studenty více bavit a po představení nového konceptu mu dlouhodobě porozumí. Následující ukázky cvičení nabízejí příklady toho, jak můžete výuku obohatit o praktickou část.

 

 

 

 

 

    Obvody a elektronika

Výuka návrhu elektronických obvodů je základem pro většinu experimentální práce v technických předmětech. Pokud studenti tyto koncepty pochopí rychle, mohou své znalosti využít v mnoha dalších předmětech, cvičeních a projektech.

Operační zesilovače

Analogové obvody

Digitální logika

Výkonová elektronika

 

    Řízení a mechatronika

Od implementace PID regulátorů po komunikační protokoly – teorie řízení se snaží uchopit fyzikální systémy prostřednictvím matematického modelování. S tím jak stále více technologií zahrnuje řízení a mechatroniku, stává se pro studenty pochopení teorie řízení stále důležitější znalostí.

PID regulace

Komunikační protokoly

Elektrické motory

 

    VF a telekomunikace

S tím, jak amplitudová modulace ustoupila frekvenční modulaci, která se následně vyvinula do digitálních technologií, staly se bezdrátové komunikace běžnou součástí každodenního života. Pokud se studenti naučí základy modulace a demodulace, mohou se posunout dále a začít používat nebo dokonce vytvářet standardy moderních komunikačních zařízení.

FM demodulace

Kvadraturní klíčování fázovým posuvem (QPSK)

 

     Měření a měřicí přístroje

Testování a měření reálného světa s pomocí systémů pro sběr dat je jedním ze základních technických konceptů. Díky používání senzorů, akčních prvků a měřicích přístrojů začínají studenti lépe chápat vlastnosti světa okolo sebe.

Frekvenční oblast

Měřicí přístroje pro biomedicínu

Základy senzorů