You are here

Výukové aplikace pro měření

Všechny systémy potřebují měření a senzory. Pochopení základních konceptů potřebných pro přesná měření, jako je zpracování signálů, reprezentace signálů ve frekvenční oblasti a správná konstrukce měřicího systému ze senzorů a akčních členů, to vše může být pro studenty náročné. Podívejte se, jak praktická výuka poskytuje studentům dlouhodobé znalosti těchto důležitých konceptů.

Prohlédněte si nabídku výukových sad

 

 

 

 

Prozkoumejte typické úlohy

Frekvenční oblast

Prohlubte u svých studentů znalost reprezentace dat ve frekvenční oblasti s pomocí intuitivního příkladu z oboru zvukové techniky.

Podívejte se na video

Měřicí přístroje pro biomedicínu

Studenti biomedicínské techniky se musejí orientovat nejen ve fyziologii, ale také v tom, jak správně navrhovat měřicí systémy. Podívejte se na jeden příklad, který v sobě zahrnuje obě tyto oblasti.

Podívejte se na video

Základy senzorů

Ukažte studentům, jak mohou používat stejný měřicí přístroj s různým předzpracováním signálu k měření s různými typy senzorů. Teorie senzorů tak dostane nový rozměr.

Podívejte se na video

Uživatelské řešení

Hardware, software a výukové materiály od NI se používají při výuce technických předmětů na celém světě. Přečtěte si více o tom, jak pedagogové obohacují výuku o praktickou část.

Transylvánská univerzita v Brašově vytváří laboratoř pro obnovitelnou energii s použitím NI ELVIS, LabVIEW, a myDAQ