You are here

Výuka měřicích přístrojů pro biomedicínu

 

Studenti biomedicíny musejí ovládat lidskou fyziologii stejně jako všichni studenti pracující v biologických oborech. Často se však lidskou fyziologii učí v čistě lékařském kontextu bez postupů pro měření a zpracování signálů, které jsou zásadní v jejich oboru. Podívejte se, jak můžete studentům předávat znalosti fyziologie v kontextu měřicích nástrojů a systémů.

Stáhněte si výukové materiály

Vyžádejte si zkušební sadu

 

Související videa

Frekvenční oblast

elektronika analogowa

Prohlubte u svých studentů porozumění reprezentaci dat ve frekvenční oblasti s pomocí intuitivního příkladu z oboru zvukové techniky.

Podívejte se na video

Základy senzorů

elektronika analogowa

Ukažte studentům, že mohou používat stejný měřicí přístroj s různým předzpracováním signálu a měřit tak s různými typy senzorů. Teorie senzorů tím dostane nový rozměr.

Podívejte se na video

Kwadraturowe kluczowanie z przesuwem fazy (QPSK)