You are here

Úvod do senzorů

 

Pochopení toho, jak funguje senzor, představuje nejlepší spojení teorie, hardwaru a softwaru. Ať už jde o signály teploty, zrychlení, intenzity světla či jakýkoliv jiný reálný signál, data získaná ze senzorů jsou perfektním příkladem využití stávajících znalostí pro pochopení toho, co ještě neznáte.

Podívejte se na výukové materiály

Vyžádejte si zkušební sadu

 

Související videa

Frekvenční oblast

elektronika analogowa

Prohlubte u svých studentů porozumění reprezentaci dat ve frekvenční oblasti s pomocí intuitivního příkladu z oboru zvukové techniky.

Podívejte se na video

Měřicí přístroje pro biomedicínu

elektronika analogowa

Studenti biomedicínské techniky se musejí orientovat nejen ve fyziologii, ale také v tom, jak správně navrhovat měřicí systémy. Podívejte se na příklad, který zahrnuje obě tyto oblasti.

Podívejte se na video

Kwadraturowe kluczowanie z przesuwem fazy (QPSK)