You are here

Výuka výkonové elektroniky

 

Matematické rovnice samy o sobě nedokáží poskytnout dostatečnou představu o tom, jak teče proud zátěží, případně jak modulační frekvence ovlivňuje efektivitu obvodu. V tomto videu uvidíte, jak jsou SPICE simulace a laboratorní hardware použity pro grafickou reprezentaci teorie, což u studentů přispívá k lepšímu pochopení látky.

Stáhněte si výukové materiály

Vyzkoušejte software

 

Související videa

Analogové obvody

elektronika analogowa

Úloha předá studentům praktické zkušenosti  spojené s mezními frekvencemi a filtry typu dolní propust v analogových obvodech.

Podívejte se na video

Digitální logika

elektronika analogowa

Úloha poskytne studentům praktické zkušenosti se základními koncepty digitální logiky při návrhu elektronických obvodů.

Podívejte se na video

Operační zesilovače

elektronika analogowa

Úloha vede studenty k pochopení výhod používání operačních zesilovačů při návrhu elektronických obvodů.

Podívejte se na video

Předá studentům praktické zkušenosti  spojené s mezními frekvencemi a filtry typu dolní propust v analogových obvodech.