You are here

Výukové aplikace pro VF a telekomunikace

Studenti mají často potíže s pochopením telekomunikačních konceptů, jako např. QPSK a FM demodulace, protože teorie, pokročilé vzorečky a jejich vztah k praktickým aplikacím nejsou vyučovány jako celek. S využitím reálných signálů mohou být telekomunikační předměty více než jen matematika, domácí úlohy a simulace. Prostřednictvím praktické výuky s využitím přístrojů, softwaru a výukových materiálů mohou studenti snadno nacházet vazby mezi teorií a praxí.

Prohlédněte si nabídku výukových sad

 

 

 

Prozkoumejte typické úlohy

FM demodulace

Video studentům přiblíží teorii týkající se demodulace, šířky pásma a Carsonova pravidla.

Podívejte se na video

Kvadraturní klíčování fázovým posuvem

Video studentům představí experimenty se skutečnými bezdrátovými komunikačními schématy a pomůže jim s pochopením modulačních konceptů, jako je mapování symbolů, převzorkování a tvarování pulzů.

Podívejte se na video

 

Uživatelské řešení

Přístroje, software a výukové materiály od NI se používají při výuce technických předmětů na celém světě. Přečtěte si více o tom, jak pedagogové obohacují výuku o praktickou část.

Na univerzitě Rutgers připravují studenty na práci v oblasti bezdrátové komunikace