You are here

Kvadraturní klíčování fázovým posuvem (QPSK)

 

Kvadraturní klíčování fázovým posunem (QPSK) je důležitou modulací, která se běžně používá v digitálních radiokomunikacích a zařízeních s nízkým výkonem. V tomto videu uvidíte, jak prakticky založená výuka umožňuje studentům experimentovat s reálnými bezdrátovými komunikačními schématy a dobře tak pochopit principy, jako je mapování symbolů, převzorkování a tvarování pulzů.

Stáhněte si ukázku výukových materiálů

Vyžádejte si zkušební sadu

 

Související videa

FM demodulace

elektronika analogowa

Video studentům přiblíží teorii týkající se demodulace, šířky pásma a Carsonova pravidla.

Podívejte se na video

Kwadraturowe kluczowanie z przesuwem fazy (QPSK)